Przedszkolak z talentem? Obserwacja + rozwój = sukces

Czym właściwie jest talent? W wielu sytuacjach kojarzymy go z terminami takimi jak: zdolności, zainteresowania, ekspresja i postawa twórcza. O ile mówimy, że ktoś posiada talent posiadamy na koncepcji jego szczególne uzdolnienia w danej dziedzinie sprawiające, że podejmowane poprzez niego funkcjonowania wyróżniają się na tle dokonań innych. Jak dostrzec talent i stymulować rozwój zdolności dziecka?

Po pierwsze bacznie obserwować
Dążenie do poznawania świata należy do naturalnych skłonności dziecka. W trakcie odkrywania zastosowań rozmaitych przedmiotów i nabywania nowych kwalifikacji, ujawniają się specyficzne predyspozycje malucha. Jego rodzice oraz nauczyciele mogą zauważyć, że wyselekcjonowane czynności przychodzą mu z dużą łatwością, a na pewnych zabawach skupia swoją uwagę dłużej niż inne dzieci – jest to zazwyczaj oznaką zainteresowań lub zdolności w danej dziedzinie. Ich rozwój zależy natomiast od właściwej stymulacji ze strony otoczenia. W dążeniu do wydobycia drzemiącego w dziecku potencjału należy pamiętać, żeby nie stawiać mu zbyt wysokich zaleceń, a głównie nie zniechęcać go, m.in. poprzez krytyczne oceny. To co powinniśmy robić to doceniać zaangażowanie i postawę twórczą malucha. To one są bowiem podstawowym motorem funkcjonowania i rozwoju talentu.

Pozwólmy dziecku próbować
Wykrystalizowanie się profilu zainteresowań dziecka jest procesem długotrwałym, któremu sprzyja dostarczanie przez środowisko wychowawcze propozycji różnorodnych działań. Nie powinno się skupiać się tylko na jednej dziedzinie. Ażeby zagwarantować przedszkolakowi wszechstronny rozwój, przekładający się na sukcesy na kolejnych etapach życia, musisz ciągle pobudzać ambicje malucha, zachęcać go do wytrwałości i podejmowania kolejnych prób.

Rozwijanie talentu zaczyna się w lokalu mieszkalnego
Miejscem, w którym dziecko rozpoczyna poznawanie świata jest dom, a jego przewodnikami na tym etapie edukacji są głównie rodzice. Maluch kwalifikacji uczy się słuchać i skupiać uwagę na wykonywanych czynnościach. Przez zabawę uczy się kształtowania rzeczywistości, co posiada nieprawdopodobnie istotny wpływ na rozwijanie wyobraźni twórczej. W wykorzystaniu pełni edukacyjnego potencjału zabawy sprzyja aktywna obecność rodziców, którzy w ten atrakcyjny dla malucha sposób, mogą nieustannie poszerzać jego wiedzę. Chwaląc za osiągnięcia, czy poczynione postępy opiekunowie uczą dziecko wyrażania i okazywania uczuć, wprowadzając je w teren ekspresji i wyrażania indywidualnej osoby.

Wyrazić siebie poprzez talent
Pobudzanie dzieci do komunikowania indywidualnej osoby przez rozmaite działania, odgrywa w ich rozwoju istotną funkcję. Jest składnikiem intensyfikującym procesy poznawcze, emocjonalne i motywacyjno – wolicjonalne. Jeśli zatem środowisko stworzy odpowiednie okoliczności do wyrażania siebie, pojawia się również twórcza ekspresja, która adekwatnie ukierunkowana pobudza do zdobywania i rozwijania nowych kwalifikacji. Jeżeli nie zostanie ona zahamowana przez niewłaściwe funkcjonowania rodziców i wychowawców – takie jak np. nadmierna krytyka prowadząca do intensyfikacji poczucia wstydu – młoda jednostka ma szansę swobodnie rozwijać swój potencjał. Ekspresja jest bowiem nieodłącznym elementem rozwoju talentu, pobudzającym do funkcjonowania i stanowiącym siłę napędową do zdobywania nowych umiejętności.

Dziecku potrzebna jest motywacja
Baczna obserwacja pozwala dostrzec, poprzez jakie funkcjonowania dziecko wyraża się najchętniej i najbardziej swobodnie. Dla jednego malucha będzie to rysowanie, dla innego muzyka lub sport. Rolą rodziców i wychowawców przedszkolnych jest stworzenie takich warunków, w których te zainteresowania będą mogły się swobodnie rozwijać. Odkrywanie i pielęgnowanie talentów, powinno zatem stanowić stały element wczesnej edukacji. Choć dotychczas w naszym systemie kształcenia cele programowe i spersonalizowane predyspozycje dzieci rzadko się zazębiały, od pewnego czasu pojawia się coraz więcej przyszłościowych kodów nauczania , a dodatkowo niezależnych inicjatyw, które wspierając realizację ogólnych wymogów pozwalają także rozwijać osobiste talenty najmłodszych. Częściej organizowane są konkursy dla przedszkoli, w internetowej rzeczywistości można odnaleźć propozycje edukacyjnych gier i zabaw dla najmłodszych oraz dodatkowo zestawy ćwiczeń pomocnych w nauce czytania, liczenia i rozpoznawania kolorów.

Mały geniusz
Wybitne uzdolnienia ujawniają się często już na wczesnym etapie życia. Obdarzone nimi dzieci odróżnia szybszy postęp umysłowy, wyższy od przeciętnej poziom zdolności rozumowania, większa samodzielność myślenia , a ponadto oryginalność w rozwiązywaniu stawianych im procedur. O ile więc rodzic zaobserwuje u własnego dziecka coś, co sugeruje talent w danej dziedzinie, powinien zrobić wszystko, ażeby umożliwić jego dalszy rozwój. Pierwszym krokiem jest bezpośrednia praca z maluchem i motywowanie go do funkcjonowania. Kolejny stopień to gwarancję odpowiedniej stymulacji, np. przez zapisanie przedszkolaka na zajęcia pobudzające jego twórczą aktywność. Należy sobie bowiem zdawać sprawę, że talent rozwinie się wówczas, kiedy stworzymy ku temu sprzyjające uwarunkowania, które zachęcą dziecko do wytrwałości i podejmowania kolejnych prób.

Dodaj komentarz